Đồng hồ đo lưu lượng 2540 GF Signet

Đồng hồ đo lưu lượng 2540 GF Signet

Model: 2540

Xuất xứ: USA

NSX : Georg Fischer

Phân Phối : AUBASE CO.,LTD