GF signet 3-2819-1 thiết bị đo độ dẫn điện

Cảm biến đo độ dẫn điện Gf Signet

Model: 3-2819-1

Xuất xứ: USA

NSX : Georg Fischer

NCC : AUBASE CO.,LTD