Đầu đo pH/ ORP 2774- 2777 của hãng GF
Đồng hồ đo lưu lượng 2540 GF Signet
error: Content is protected !!