Cảm biến nhiên liệu – Hàng có sẵn

Cảm biến nhiên liệu dùng cho xe cộ, tàu thuyền, máy phát điện

Độ chính xác cao

Hàng có sẵn

Ngỏ ra nhiều lựa chọn

Có thể cắt ngắn tùy ý tại site