Showing 1–12 of 22 results

Co 45 độ – phụ kiện ống nhựa abs- 0845 365 365
Co 90 độ ren trong – phụ kiện ống nhựa abs
Mặt bích abs – phụ kiện ống nhựa abs
Mặt bích mù abs – phụ kiện ống nhựa abs
Nối giảm abs – phụ kiện ống nhựa abs
Nối ren ngoài abs – phụ kiện ống nhựa abs
Nối thẳng abs – phụ kiện ống nhựa abs
Ống Gas MDPE và phụ kiện- cho hệ thống gas
Ống nhựa , van nhựa, phụ kiện PVC SCH80
Ống nhựa abs – loại ống có nong đầu
Ống nhựa ABS dùng cho dân dụng
Ống nhựa ABS trắng – Mã ABS Trắng