Thiết bị đo Clo 4630 của GF Signet

Thiết bị đo clo 4630 GF Signet

Model: 4630

Xuất xứ: USA

NSX : Georg Fischer

Phân Phối : AUBASE CO.,LTD