Ống nhựa ABS trắng – Mã ABS Trắng

Ống nhựa abs trắng

Mã :  ABS TRẮNG

Xuất xứ : Trung Quốc

NCC : AUBASE CO.,LTD