Cảm biến lưu lượng lưu lượng 2551 GF

Cảm biến lưu lượng điện từ

Model: 2551

Xuất xứ : USA

NSX  : Georg Fischer

Phân phối tại : AUBASE CO.,LTD