Đồng hồ đo lưu lượng 2536 – GF Signet

Đồng hồ đo lưu lượng 2536 GF Signet

Model: 2536

Xuất xứ: USA

NSX : Georg Fischer

Phân Phối : AUBASE CO.,LTD