Đồng hồ đo lưu lượng – 2537 GF – Signet

Đồng hồ đo lưu lượng

Model: 2537

Xuất xứ : USA

NSX : Georg Fischer

Phân phối  : AUBASE CO.,LTD