Cảm biến FLOWLINE siêu âm – UG01 -UG03
Đồng hồ đo lưu lượng – 2537 GF – Signet
Van bi 2 chiều Praher M1 CPVC-Xuất xứ Áo
Van bi điều khiển điện Praher M1 PP
Van bi điều khiển điện Praher M1 PVDF
Van điều khiển khí nén  Praher – M1 PVDF