Công tắc cấp siêu âm-LU10 -Chất Lỏng

Công tắc cấp siêu âm Switch

Model: LU10

Xuất xứ : USA

NSX : FLOWLINE

NCC: AUBASE CO.,LTD