Cảm biến đo pH 2724 / 2726 – GF Signet
Cảm biến FLOWLINE siêu âm – UG01 -UG03
Cảm biến lưu lượng cánh quay 515 Rotor-X GF Signet
Cảm biến lưu lượng điện từ 2552 – GF Signet
Công tắc cấp siêu âm-LU10 -Chất Lỏng
Công tắc mức dạng rung Flowline – LZ12
Thiết bị đo lưu lượng cánh quay 2537 GF Signet