Đồng hồ đo lưu lượng điện từ 2552 GF Signet

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ  2552 GF Signet

Model: 2552

Xuất xứ: USA

NSX : Georg Fischer

Phân Phối : AUBASE CO.,LTD