Ống nhựa CPVC và phụ kiện nhựa PVC

Ống nhựa CPVC

Mã :  Ống CPVC

Xuất xứ :USA

NCC : AUBASE CO.,LTD