Cảm biến mức siêu âm Flowline UG06 -12

Cảm biến siêu âm chất lỏng

Model: UG06-12

Xuất xứ : USA

NSX : Flowline

Phân Phối : AUBASE CO.,LTD