Cảm biến lưu lượng cánh quay 515 Rotor-X GF Signet

Cảm biến lưu lượng cánh quay 515 Rotor-X GF Signet

Thương hiệu: Georg Fischer

Xuất xứ: USA

NCC: Aubase Việt Nam