Bộ điều khiển đa thông số 8900 – GF Signet
Bộ hiển thị đa thông số GF – 9900 Transmitter
Cảm biến đo pH 2724 / 2726 – GF Signet
Cảm biến lưu lượng 2540 – GF Signet
Cảm biến lưu lượng cánh quay 515 Rotor-X GF Signet
Cảm biến lưu lượng điện từ 2552 – GF Signet
Thiết bị đo lưu lượng cánh quay 2537 GF Signet
Thiết bị đo lưu lượng điện từ 2551 GF Signet
Van bi nhựa 3 ngã – GF Type 543 3-Way
Van bướm GF Type 567 – Wafer Style Butterfly Valve
Van màng điều khiển khí nén DIASTAR Ten- GF