Bộ điều khiển đa thông số 8900 – GF Signet
Cảm biến đo pH 2724 / 2726 – GF Signet
Cảm biến lưu lượng 2540 – GF Signet
Thiết bị đo lưu lượng cánh quay 2537 GF Signet
Thiết bị đo lưu lượng điện từ 2551 GF Signet